cz flag en flag

Co možná ještě nevíte o Eaglu

Se softwarem Eagle pro tvorbu tištěných spojů od firmy CadSoft jste se již možná setkali. Nebudu zde psát návody pro začátečníky, spíše bych se rád zaměřil na některé funkce tohoto softwaru, které Vám možná ulehčí spoustu práce i času. Některé informace jsou z mé osobní zkušenosti a další jsou získány na fakultě elektrotechniky na VUT v Brně v předmětu BKEZ, nebo-li konstrukce elektronických zařízení, který je vyučován pod záštitou UREL.

 

 

V celém článku nemám žádný systém a jednotlivé tipy a funkce budu dopisovat průběžně.

 

Použití funkce DRC (Design Rule Check)

Tato funkce slouží ke kontrole desky plošného spoje, jestli splňuje určité normy a parametry, které si předem nastavíme. Zde popisuji pouze některé nejdůležitější a nejpoužívanější nastavení.

Poznámka: všude je možné jako jednotky psát místo mil i mm.

 1. záložka Layers
  – nastavení vrstev desky
  – Setup: (1*16) – znamená, že je deska oboustranná
  – Setup: (1+2*15+16) – znamená, že je deska 4 vrstvá, kdy dvě vrstvy jsou na jedné straně desky a další dvě vrstvy jsou na druhé straně desky
 2. záložka Clearance
  – slouží k nastavení minimální mezery mezi jednotlivými objekty
 3. záložka Restring
  – určuje minimální šířku mezikruží
  – Pads – pájecí plošky
  – Vias – prokovy
  – Micro Vias – mikroprokovy
 4. záložka Misc
  – Check angle – hlídá použití pouze úhlů 45° a 90°

 
drc

Obr. 1: Umístění ikony DRC (Design Rule Check) na hlavním panelu vlevo

Jak vyexportovat z eaglu vektorové EPS či PS soubory?

Jestliže potřebujete kvalitnější vůstup než je pouze PNG export, tak zvolte vektor. Je to velice jednoduché! Stačí využít CAM Processor, který je možné využít jak ve schématu, tak i na desce.

 
cam

Obr. 2: Umístění ikony CAM processoru na hlavním panelu nahoře

Po kliknutí na ikonu CAM processoru (obr. 2) se nám otevře nové okno (obr. 3), ve kterém nastavíme Device na EPS, File na jméno souboru s příponou *.eps nebo *.ps, poté vpravo zvolt vrstvy, které se mají vykreslit a v části Style pro desku případně zvolit Mirror. Zaškrtávací políčko Fill pads slouží k vyplnění plošek pro vrtání. Poté už jen stiskneme Process Job. Nyní se nám vygeneruje soubor s vektorovým obrázkem. Tento soubor je možné vkládat případně i do MS Wordu klasicky jako obrázky JPEG.

cam_processor

Obr. 3: Okno CAM processoru pro nastavení exportu do EPS

Funkce vybraných ULP skriptů

Pro schémata

 1. bom.ulp – zobrazí seznam použitých součástek, po kliknutí na Values v části List type, se zobrazí i počty stejných součástek a je možné uložit do HTML
 2. renumber-sch.ulp – přečísluje součástky ve schématu tak, aby vyhovovalo normě – zleva do prava a od shora dolů
 3. snap-on-grid-sch.ulp – posune všechny součástky na zvolenou mřížku, aby se nestalo, že nejde k součástce chytit vodič

Pro desku

 1. drillcfg.ulp – vypíše všechny průměry vrtáků
 2. drill-aid.ulp – změnší průměry všech děr na zvolenou velikost (např. pro domácí výrobu, aby neklouzal vrták) – po exportu do EPS je ale nutné přesunout řádky s objekty, které končí velkým písmenem “C” až na konec souboru
 3. import-bmp.ulp – vloží bitmapový obrázek na desku
 4. length-freq-ri.ulp – vypíše informace o spojích (cestách) – např. odpor cesty, maximální proud, maximální frekvenci atd…
 5. cmd-snap-board.ulp – posune všechny součástky na desce do zvolené mřížky

Pro knihovny

 1. change-pad-in-lbr.ulp – možnost provádění úprav pro celou knihovnu
 2. remove-dev-sym-pac.ulp – snadné odstranění otevřené součástky z knihovny

K čemu slouží některé soubory vygenerované automaticky Eaglem?

Eagle generuje soubory s příponou *.b#1*.b#9, které jsou jako záložní. Tyto záložní soubory je možné volit v hlavním okně eaglu v položce Options -> Backup… a tam Maximum backup level. Defaultní hodnotou je 9 záložních souborů.

Dalším souborem, který eagle automaticky generuje je soubor s příponou *.epf, ve kterém jsou zapsány informace o celém projektu. Např. o připojených knihovnách.

Export desky pro plotter a další zařízení – GERBER data

Jestliže požadujete desku nechat někde vyrobit, tak profesionální výrobci desek plošných spojů požadují GERBER data pro strojovou výrobu a EXCELLON data pro vrtání. Stejně je tomu i např. u firmy PragoBoard v Praze. Gerber data se generují pomocí CAM processoru, o kterém jsem se zmínil již výše u exportu EPS souborů.

Klikneme tedy na ikonu CAM processoru (obr. 2) a otevře se okno (obr. 4). Zde je vyobrazeno nastavení pro export GERBER dat. Je tedy potřeba zvolit Device jako GERBER_RS274X a poté příslušné vrstvy v pravo. Jako název souboru do pole File napíšeme top.gbr pro tvorbu vrchní vrstvy. Stejně tak postupujeme i pro spodní vrstvu, vrstvy masky a vrstvu obrysu. Poté je potřeba ještě vytvořit data pro vrtání a to jen změníme Device na EXCELLON a vybereme vrstvy pro díry. Popis jednotlivých názvů výstupních souborů a vrstev je většinou udáván firmou, kam se deska bude posílat do výroby.

 
cam_processor_gerber

Obr. 4: Okno CAM processoru pro nastavení exportu GERBER dat

One thought on “Co možná ještě nevíte o Eaglu

 1. Pingback: Jak nejlevněji nechat vyrobit profi PCB desky plošných spojů v Číně? – ZAVAVOV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

0
0
0
0
0
0
1
0
0
Verified by ExactMetrics