Automatizace modelového kolejiště ještě jednodušeji a bez pomocí počítače!

Při stavbě modelového kolejiště se setkáte s tím, že chcete například automaticky spustit železniční přejezd, když k němu přijíždí vlak nebo nastavit návěst na návěstidle. Často jsou k tomu potřeba složité moduly nebo počítač. Ale co když máte malé kolejiště, ovládané ovladačem či mobilním telefonem a nechcete nastavovat program na počítači? Existuje nějaké řešení?

Odpověď je ano, existuje! Centrály TCS/TCS-2 umožňují od verze 1.4.5/2.2.5 používat naplno funkce automatizace, nazývané “Automatické akce”. Tato funkcionalita je trochu složitější na pochopení a proto jsme se rozhodli k tomu napsat sérii článků, kde popíšeme každou reálnou situaci zvlášť i s návodem, jak to nastavit.

V tomto článku si jen sepíšeme, jaké jsou základní možnosti a třeba někoho i napadne další reálné použití.

Co vše jde automatizovat?

Jednu takovou ukázku můžete vidět na následujícím videu. Na videu je kolej, rozdělená na tři úseky. Po obsazení prvního úseku se nastaví rychlost 30 lokomotivě s adresou 24. Ta se rozjede a vjede do druhého úseku, který má nastaveno po obsazení spustit funkci F3 (zahoukání) se zpožděním 2 sekundy. Nakonec se dostane lokomotiva do třetího úseku, který spustí akci rychlost nula pro lokomotivu s adresou 24. A lokomotiva zastavuje.

Automatické Akce – Co umí?

Jak bylo napsáno výše, tak funkcionalita “Automatické Akce” umí opravdu mnoho a může to být komplikované k pochopení. Základem je myšlenka, aby centrála ovládala automaticky akce bez použití telefonu nebo počítače (kromě manuálního režimu).

Pro začátek si můžeme celou funkci rozdělit na dvě části – část podmínková a část ovládací.

Podmínková část

Podmínková část umožňuje vybrat, za jakých podmínek se vykoná určitá akce. Na výběr jsou následující možnosti:

 1. Manuální – spustí akci ručně tlačítkem
 2. Podmínka “A zároveň (AND)” – spustí akci, když budou všechny podmínky splněné (všechny senzory zpětného hlášení), kde první podmínka určuje změnu stavu, ostatní jsou jen referenční
 3. Podmínka “Nebo (OR)” – spustí akci, když bude splněna alespoň jedna podmínka (jeden senzor zpětného hlášení)
 4. Pravidelné spouštění – bude spouštět akci pravidelně po x sekundách, kde x je možné zvolit od 1 do cca 4 milionů sekund.
 5. Po dokončení vybrané akce – spustí akci po skončení všech ovládaných položek

U podmínek typu AND a OR je možné si vybrat senzor (i více senzorů – max 5) zpětného hlášení na který to bude reagovat i jeho stav (obsazení / uvolnění). První senzor u podmínky AND určuje reakci na změnu stavu, pokud dojde ke změně stavu na zvolený, poté se teprve začnou porovnávat ostatní podmínky. U podmínet typu OR se porovnávají na změnu stavu všechny vložené senzory.

Ovládací část

Část ovládací umožňuje vybrat akci, která se spustí po splnění podmínky. Akce mohou být následující:

 1. Příslušenství – přestavení výhybky
 2. Příslušenství – přepnutí spínače
 3. Vlak – změna rychlosti a směru
 4. Vlak – změna stavu funkce Fx
 5. Akce – povolit/zakázat vybranou akci (vhodné například k povolení pravidelného spouštění)
 6. Zpoždění – vloží mezi jednotlivé ovládané prvky zpoždění v sekundách (maximálně 65 535 s)

Do ovládací části je možné přidat maximálně 10 položek a je možné je kombinovat – vlaky, příslušenství, akce i zpoždění.

Po splnění podmínky z podmínkové části se provedou všechny vybrané akce najednou. Mohou se provést ihned a nebo se zpožděním, které je možné nastavit v sekundách.

Speciální možností je volba “spouštět náhodně”, která nespustí všechny položky z ovládací části, ale jen jednu a tu vybere náhodně.

Nastavení z Android aplikace

Nastavení Automatických Akcí se provádí pouze z Android aplikace. Vznikla nová záložka s názvem AKCE, na které je seznam všech uložených akcí. V seznamu je název akce, který si uživatel může zvolit, a pod ním je přehled nastavených podmínek a přehled ovládaných prvků. Může se zobrazit ikona pro náhodný výběr nebo také pro opakovanou událost. Na pravé části je tlačítko pro spuštění libovolné akce manuálně.

Ve spodní části okna je šedé tlačítko plus, které otevře okno pro zadání nové akce.

Po otevření okna pro novou akci je potřeba zadat název. Poté vybrat správnou podmínku. Pokud zadáváme podmínku pro senzor, tak vybrat i senzor. V případě, že si nejsme jisti, který senzor náleží určitému úseku, stačí jen ten úsek obsadit/uvolnit a sám se vloží do seznamu pro podmínky. Kliknutím na určitou podmínku senzoru je možné měnit stav, na který má reagovat a také podmínku odstranit nebo vybrat jiný senzor.

Dále je potřeba zvolit ovládané prvky. Po kliknutí na plus se ukáže okno s výběrem mezi vlaky, příslušenstvím, akcemi a zpožděním. Po výběru příslušenství musíme zvolit ještě výhybku nebo spínač, pro který to platí. Stav výhybky nebo spínače se mění až po zobrazení v části “Ovládané prvky” tím, že se klikne na výhybku nebo spínač.

V případě, že zvolíme vlak, tak kliknutím do rychlostního pole se vloží změna rychlosti, kterou později také můžeme měnit. Před výběrem změny rychlosti je vhodné ještě zvolit správný směr. Výběrem funkce vlaku, se vloží změna funkce vlaku a také můžeme měnit stav zapnout/vypnout.

Závěr

V době vydání článku se tato funkce teprve testuje a není úplně jasné, jak velký rozsah a kolik akcí zvládne. Momentálně je doporučeno používat pro menší kolejiště nebo jen pro omezený počet akcí. Postupně budeme přidávat další články a videa s návody pro jednotlivé případy.

4 thoughts on “Automatizace modelového kolejiště ještě jednodušeji a bez pomocí počítače!

 1. Pingback: Automatizace kolejiště bez PC [1]: Vlakové cesty - ZAVAVOV

 2. Pingback: Akce na kolejišti bez PC [4]: Ovládání vlaku na výstavě - ZAVAVOV

 3. Pingback: Akce na kolejišti bez PC [3]: Náhodné rozsvěcování oken - ZAVAVOV

 4. Pingback: Akce na kolejišti bez PC [2]: Železniční přejezd - ZAVAVOV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

1
0
0
0
1
2
1
1
1
Verified by ExactMetrics